Justiitsminister kahjustas demokraatiat

Kristen Michal oli sunnitud 6. detsembril tegema avalduse, milles ta teatas oma tagasiastumisest aga see samm ei lahenda probleemi. Ta oleks pidanud lahkuma juba kohe Meikari esitatud kahtluste järel, et poleks võimalik kahtluse alla seada uurimise erapooletus. Isegi kui ametnikud leidsid oma uurimistöö järel, et tõendeid polnud enam võimalik leida ühe või teise osapoole väidete tõestamiseks, siis ikkagi jääb vari selle erapooletuse (usaldusväärsuse) kohale.

Kristen Michal ei lahkunud vabatahtlikult justiitsministri kohalt, ta sunniti selleks. Ansip räägib juba tööga seotud põhjustest, mis viisid lahkumiseni aga see on suitsukate tegelikule põhjusele ehk siis osalemine erakonna varjatud rahastamises, selle kohta valeväidete esitamine ja selgituste andmisest põiklemine. Kahtluste korral pole isiku ründamine (Meikaril olid probleemid, ta pole Michali sõber, jne) kindlasti see strateegia, mis jätaks mulje ausa südametunnistusega inimesest. Kui oled õigesti käitunud, siis pole tarvidust info avaldajat rünnata.